Akceptujemy:  benefit     multisport    ok-system    fitprofit

zabki.fitplace.pl

Polityka prywatnosci

Administratorem Twoich danych osobowych jest WAWRA IWONA – “MEGABET” Firma Handlowo-Usługowa, Ząbki, Krzywa, nr 2, 05-091, kontakt: kontakt@fitplace.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz Administratora.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przesłanie zapytania.